ארה"ב משלוח מקומי, קנדה משלוח מקומי, משלוח מקומי האירופי